Tel: 0267 318 928
Previous Next Play Pause

Ce este casa de ajutor reciproc?

       Casa de ajutor reciproc - uniune de credit cu denumirea ei pe plan internaţional - este o asociaţie de interes comunitar, non-profit, aflată în proprietatea membrilor, a cărei activitate se bazează pe principiul păstrării şi creşterii bunăstării membrilor săi.

       Casa de ajutor reciproc oferă servicii de economii şi împrumuturi membrilor în vederea sprijinirii şi intrajutorării financiare a acestora.

       Conform definiţiilor utilizate la nivel european, entităţile de tip Case de Ajutor Reciproc se încadrează în domeniul sprijinului mutual financiar, al căror rol este de a preveni excluziunea financiară. Excluziunea financiaradesemnează “procesul prin care oamenii întâmpină dificultăţi în accesarea şi/sau utilizarea acelor servicii şi produse financiare ale pieţei dominante care corespund nevoilor lor şi le permit să ducă o viaţă socială normală în societatea din care fac parte” (Réseau Financement Alternatif, p.9).

       Pe lânga cadrul legal de înfiinţare ca ONG (OG 26/2000) şi legea special a CAR (Legea 122/1996), casele de ajutor reciproc funcţionează şi în baza statutului de instituţie financiară nebancară – IFN, conform Legii 93/2009.

       Conform Registrului de evidenţă al instituţiilor nebancare al Băncii Naţionale a României la data de 11.11.2014 existau în România 2843 case de ajutor reciproc active ca instituţii financiare nebancare.

Principalele obiective ale CAR sunt:

     - sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătăţirii situaţiei lor economice si sociale, precum şi contribuire la dezvoltarea comunităţilor locale;
     - încurajarea membrilor pentru economisire în fondul lor social şi protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării;
     - acordarea, cu aceleaşi condiţii, de împrumuturi membrilor şi asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate;

Principii cooperatiste:

     - Asocierea voluntară şi deschisă: organizaţii deschise persoanelor care îşi asumă responsabilităţile calităţii de membru şi care sunt capabile să utilizeze serviciile oferite
     - Controlul democratic al membrilor : membrii participă la luarea deciziilor importante şi la conducerea colectivă a organizaţiei prin reprezentanţi aleşi democratic
     - Participarea economică a membrilor: prin fondurile sociale şi prin cotizaţiile membrilor
     - Autonomia şi independenţa: organizaţii autonome bazate pe autoajutoare care operează cu fonduri proprii şi sunt controlate de către membrii
     - Educarea, instruirea şi informarea: membrilor, salariaţilor şi reprezentanţilor aleşi
     - Cooperarea între organizaţii: lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale
     - Preocuparea pentru comunitate: acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor

 

Câteva date despre CAR Olt

     CAR Olt stă la dispoziţia membrilor încă din anul 1949, numărând azi peste 7000 de membri şi peste 30.000.000 lei active, având sediul principal în mun.Sf.Gheorghe şi sucursale în oraşele Covasna, Baraolt şi Odorheiu Secuiesc, deservind membri cu 19 salariaţi.

     CAR Olt este membru fondator al Federaţiei CAR din România (FEDCAR) din anul 2004.

     Federaţia CAR din România - FEDCAR

     FEDCAR este un organism de reprezentare a CAR. În prezent FEDCAR are 20 C.A.R. membre, cu 62.000 de membrii, având peste 189 milioane RON în active.

     FEDCAR este afiliată la World Council of Credit Unions (WOCCU), fiind singura organizaţie din România cu acest statut.

Când aveţi nevoie de serviciile CAR Olt?

     - Când aveţi nevoie urgentă de un împrumut
     - Când vreţi să plătiţi taxele de şcolarizare a copilului
     - Când vreţi să cumpăraţi un calculator sau orice alte obiecte dorite
     - Când vreţi să vă reînnoiţi locuinţa
     - Când intervin situaţii neprevăzute, pentru care nu sunteţi pregătit, şi pe care puteţi să rezolvaţi cu un împrumut
     - Când vreţi să vă echilibraţi bugetul
     - Când vreţi să cumpăraţi o locuinţă ori o maşină sau să petreceţi o vacanţă de neuitat
     - Când vreţi să luaţi un împrumut cu dobânzi competitive, cu formularistică simplă, şi să aveţi parte de promptitudine, de deservire prietenoasă şi de încredere
     - Când aveţi o sumă cât de mică de bani, care sunt sume importante pentru dumneavoatsră, şi pe care vreţi să o economisiţi eficient şi în siguranţă
     - Dacă vreţi să economisiţi ca să fiţi pregătiţi pentru evenimente neaşteptate
     - Dacă vreţi să asiguraţi viitorul celor apropiaţi prin economisire
     - Dacă aveţi un plan de economisire pentru pensionare în siguranţă

De ce să aleg casa de ajutor reciproc?

     Casa de ajutor reciproc oferă fiecărui membru oportunităţi egale pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii.

     Cu dobânzi atractive şi comisioane mici aveţi posibilitatea de a câştiga mai mult la dobânzile economiilor şi a plăti mai puţin la dobânzile împrumuturilor.

10 motive să deveniţi membru CAR:

     - Protejarea fondului social împotriva inflaţiei - Dobânzi 1 - 3% pe an cu capitalizare lunară
     - Dobânda la fond social este scutit de impozit
     - Personal amabil şi instruit, atent la nevoile membrilor
     - Împrumuturi acordate cu promptitudine şi formularistică simplă
     - Împrumuturi cu dobânzi atractive şi fără costura ascunse
     - Împrumuturile se pot achita mai repede fără plata comisioanelor penalizatoare
     - Tombole cu ocazia sărbătorilor cu premii atrăgătoare pentru a răsplăti fidelitatea membrilor
     - Fondul “TINI” pentru copiii membrilor cu tombolă
     - Când eşti membru eşti şi proprietar!
     - Nu pentru caritate, nu pentru profit, ci pentru serviciile oferite membrilor!

Cui se adresează serviciile CAR Olt?

     Poate deveni membru orice persoană fizică cu domiciliu stabil şi loc de muncă în România

Cum devin membru?

Membri ai CAR Olt pot fi persoane fizice cu domiciliu stabil şi loc de muncă în România.

Calitatea de membru se obţine după:


      - constituirea fondului social minim de 50 lei
      - achitarea taxei de înscriere de 150 lei

Documente necesare pentru a deveni membru al CAR Olt:

     - actul de identitate în original
     - adeverinţă de la locul de muncă
     - completarea Cererii de înscriere – formular tip- prin care vă angajaţi să respectaţi în totalitate statutul CAR Olt

Descarcă Cererea de înscriere!

Cum pot lua un împrumut?

Orice membru poate solicita un împrumut, dacă a depus la fond social suma minimă de 50 lei şi a achitat taxa de înscriere de 150 lei.

Cererea trebuie făcută în scris pe formularul de împrumut.

Pentru mai multe detalii click aici

Care este termenul maxim pentru care se acordă împrumuturile?

Împrumuturile garantate cu giranţi se acordă pe termen maxim de 7 ani

Ce este fondul social?

Fondul social depus aparţine membrului şi poate constitui garanţie la împrumut.

Fondul social este principala sursă de fonduri pentru CAR.

Fondul social reprezintă contul personal al membrilor în care îşi păstrează economiile.

Membrii au dreptul la serviciile CAR numai în cazul depunerii sumei minime de 50 lei în fond social.

Fondurile sociale sunt purtătoare de dobânzi. Nivelul dobânzii este stabilit de Consiliul director în funcţie de evoluţia pieţei financiare şi de situaţia financiară a CAR Olt.

Dobânda la fond social este calculată lunar şi transferată la fond social în ultima zi a lunii.

Din fond social este suportat cotizaţia lunară a membrului.

Dobânda la fond social este scutit de impozit, conform Codului fiscal (art.65 al.2 lit.c^1):

ART. 65 Definirea veniturilor din investiţii

Norme metodologice
(2) Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi:

c^1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut.”

Avantajele economisirii:

sunteţi pregătit pentru evenimente neaşteptate
realizaţi visurile cu o locuinţă proprie, petreceţi o vacanţă de neuitat sau faceţi o nuntă de vis
vă reînnoiţi locuinţa, vă dezvoltaţi studiile sau vă luaţi o maşină nouă
asiguraţi viitorul celor apropiaţi
realizaţi planurile pentru pensionare în siguranţă

Ratele dobânzilor la fond social:

Fond social sub 30.000 lei 1,0% pe an
Fond social între 30.000 – 60.000 lei 2,0% pe an
Fond social peste 60.000 lei 3,0% pe an

Cotizaţia lunară reţinută din fond social:

Fond social sub 30.000 lei 4 leu cotizaţie pe lună
Fond social între 30.000 – 60.000 lei 6 lei cotizaţie pe lună
Fond social peste 60.000 lei 8 lei cotizaţie pe lună

Membrii CAR Olt au dreptul să introducă clauză de împuternicire. În caz de deces, toate drepturile cuvenite titularului se restituie moştenitorilor legali, -dovedite cu Certificat moştenitor- la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către CAR. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri sau de la giranţi, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori potrivit prevederilor legale.

CAR OLT

Sediul principal al CAR Olt

Municipiul Sfantu Gheorghe, Strada Nicolae Iorga bl.10 sc.D cod postal 520089, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 318 928 | e-mail: oltcarsepsi@oltcar.ro

Sucursala Covasna

Orasul Covasna, Strada Unirii nr.15 bl.9 cod poştal 525200, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 341 225 | e-mail: covasna@oltcar.ro

Sucursala Baraolt

Orasul Baraolt, Calea trandafirilor nr.9 bl.1 cod poştal 525100, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 377 863 | e-mail: baraolt@oltcar.ro

Sucursala Odorheiu Secuiesc

Orasul Odorheiu Secuiesc, Strada Kossuth Lajos nr.4 cod poştal 535600, Judetul Harghita
Telefon/Fax: 0366 566 877 | e-mail: odorhei@oltcar.ro