Tel: 0267 318 928
Previous Next Play Pause

Fondul social depus aparţine membrului şi poate constitui garanţie la împrumut.

Fondul social este principala sursă de fonduri pentru CAR.

Fondul social reprezintă contul personal al membrilor în care îşi păstrează economiile.

Membrii au dreptul la serviciile CAR numai în cazul depunerii sumei minime de 50 lei în fond social.

Fondurile sociale sunt purtătoare de dobânzi. Nivelul dobânzii este stabilit de Consiliul director în funcţie de evoluţia pieţei financiare şi de situaţia financiară a CAR Olt.

Dobânda la fond social este calculată lunar şi transferată la fond social în ultima zi a lunii.

Din fond social este suportat cotizaţia lunară a membrului.

Dobânda la fond social este scutit de impozit, conform Codului fiscal (art.65 al.2 lit.c^1):

“ART. 65 Definirea veniturilor din investiţii

Norme metodologice
(2) Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi:

c^1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut.”

 

Avantajele economisirii:

sunteţi pregătit pentru evenimente neaşteptate
realizaţi visurile cu o locuinţă proprie, petreceţi o vacanţă de neuitat sau faceţi o nuntă de vis
vă reînnoiţi locuinţa, vă dezvoltaţi studiile sau vă luaţi o maşină nouă
asiguraţi viitorul celor apropiaţi
realizaţi planurile pentru pensionare în siguranţă

 

Ratele dobânzilor la fond social:

Fond social sub 30.000 lei - 1,0% pe an
Fond social între 30.000 - 60.000 lei - 2,0% pe an
Fond social peste 60.000 lei - 3,0% pe an

 

Cotizaţia lunară reţinută din fond social:

Fond social sub 30.000 lei - 4 leu cotizaţie pe lună
Fond social între 30.000 – 60.000 lei - 6 lei cotizaţie pe lună
Fond social peste 60.000 lei - 8 lei cotizaţie pe lună

 

       Membrii CAR Olt au dreptul să introducă clauză de împuternicire. În caz de deces, toate drepturile cuvenite titularului se restituie moştenitorilor legali, -dovedite cu Certificat moştenitor- la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către CAR. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri sau de la giranţi, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori potrivit prevederilor legale.

       În cazul decesului membrului CAR, moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces, nerambursabil, în valoare de 300 lei. Din ajutorul acordat se vor reţine eventualele datorii ale decedatului către CAR.

Descarcă Fişa specimene de semnături pentru împuterniciri
Descarcă Cerere simplă pentru solicitarea ajutorului de deces

CAR OLT

Sediul principal al CAR Olt

Municipiul Sfantu Gheorghe, Strada Nicolae Iorga bl.10 sc.D cod postal 520089, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 318 928 | e-mail: oltcarsepsi@oltcar.ro

Sucursala Covasna

Orasul Covasna, Strada Unirii nr.15 bl.9 cod poştal 525200, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 341 225 | e-mail: covasna@oltcar.ro

Sucursala Baraolt

Orasul Baraolt, Calea trandafirilor nr.9 bl.1 cod poştal 525100, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 377 863 | e-mail: baraolt@oltcar.ro

Sucursala Odorheiu Secuiesc

Orasul Odorheiu Secuiesc, Strada Kossuth Lajos nr.4 cod poştal 535600, Judetul Harghita
Telefon/Fax: 0366 566 877 | e-mail: odorhei@oltcar.ro