Tel: 0267 318 928
Previous Next Play Pause

       Casa de ajutor reciproc - uniune de credit cu denumirea ei pe plan internaţional - este o asociaţie de interes comunitar, non-profit, aflată în proprietatea membrilor, a cărei activitate se bazează pe principiul păstrării şi creşterii bunăstării membrilor săi.

       Casa de ajutor reciproc oferă servicii de economii şi împrumuturi membrilor în vederea sprijinirii şi intrajutorării financiare a acestora.

       Conform definiţiilor utilizate la nivel european, entităţile de tip Case de Ajutor Reciproc se încadrează în domeniul sprijinului mutual financiar, al căror rol este de a preveni excluziunea financiară. Excluziunea financiara desemnează “procesul prin care oamenii întâmpină dificultăţi în accesarea şi/sau utilizarea acelor servicii şi produse financiare ale pieţei dominante care corespund nevoilor lor şi le permit să ducă o viaţă socială normală în societatea din care fac parte” (Réseau Financement Alternatif, p.9).

       Pe lânga cadrul legal de înfiinţare ca ONG (OG 26/2000) şi legea special a CAR (Legea 122/1996), casele de ajutor reciproc funcţionează şi în baza statutului de instituţie financiară nebancară – IFN, conform Legii 93/2009.

       Conform Registrului de evidenţă al instituţiilor nebancare al Băncii Naţionale a României la data de 11.11.2014 existau în România 2843 case de ajutor reciproc active ca instituţii financiare nebancare.

Principalele obiective ale CAR sunt:

     - sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătăţirii situaţiei lor economice si sociale, precum şi contribuire la dezvoltarea comunităţilor locale;
     - încurajarea membrilor pentru economisire în fondul lor social şi protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării;
     - acordarea, cu aceleaşi condiţii, de împrumuturi membrilor şi asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate;

Principii cooperatiste:

     - Asocierea voluntară şi deschisă: organizaţii deschise persoanelor care îşi asumă responsabilităţile calităţii de membru şi care sunt capabile să utilizeze serviciile oferite
     - Controlul democratic al membrilor : membrii participă la luarea deciziilor importante şi la conducerea colectivă a organizaţiei prin reprezentanţi aleşi democratic
     - Participarea economică a membrilor: prin fondurile sociale şi prin cotizaţiile membrilor
     - Autonomia şi independenţa: organizaţii autonome bazate pe autoajutoare care operează cu fonduri proprii şi sunt controlate de către membrii
     - Educarea, instruirea şi informarea: membrilor, salariaţilor şi reprezentanţilor aleşi
     - Cooperarea între organizaţii: lucrează împreună în cadrul structurilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale
     - Preocuparea pentru comunitate: acţionează pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor

 

Câteva date despre CAR Olt

CAR Olt stă la dispoziţia membrilor încă din anul 1949, numărând azi peste 7000 de membri şi peste 30.000.000 lei active, având sediul principal în mun.Sf.Gheorghe şi sucursale în oraşele Covasna, Baraolt şi Odorheiu Secuiesc, deservind membri cu 19 salariaţi.

CAR Olt este membru fondator al Federaţiei CAR din România (FEDCAR) din anul 2004.

Federaţia CAR din România - FEDCAR

FEDCAR este un organism de reprezentare a CAR. În prezent FEDCAR are 20 C.A.R. membre, cu 62.000 de membrii, având peste 189 milioane RON în active.

FEDCAR este afiliată la World Council of Credit Unions (WOCCU), fiind singura organizaţie din România cu acest statut.

CAR OLT

Sediul principal al CAR Olt

Municipiul Sfantu Gheorghe, Strada Nicolae Iorga bl.10 sc.D cod postal 520089, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 318 928 | e-mail: oltcarsepsi@oltcar.ro

Sucursala Covasna

Orasul Covasna, Strada Unirii nr.15 bl.9 cod poştal 525200, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 341 225 | e-mail: covasna@oltcar.ro

Sucursala Baraolt

Orasul Baraolt, Calea trandafirilor nr.9 bl.1 cod poştal 525100, Judetul Covasna
Telefon/Fax: 0267 377 863 | e-mail: baraolt@oltcar.ro

Sucursala Odorheiu Secuiesc

Orasul Odorheiu Secuiesc, Strada Kossuth Lajos nr.4 cod poştal 535600, Judetul Harghita
Telefon/Fax: 0366 566 877 | e-mail: odorhei@oltcar.ro