Tel: 0267 318 928
Previous Next Play Pause
Az Önsegélyző Pénztár tagjának elhalálozása esetén a törvényes örökösök 300 lej értékű vissza nem térítendő elhalálozási segélyben részesülhetnek. A segélyből visszatartjuk az elhunyt személy Önsegélyző Pénztár felé való esetleges tartozásait.

Az örökösnek meg kell jelennie az Önsegélyző Pénztár székhelyén a halotti anyakönyvi kivonattal és a személyi igazolvánnyal, és ki kell töltenie egy, az elhalálozási segély igényléséhez szükséges típuskérést.

Egy tag elhalálozása esetén, a közösségi alapot – kérésre – visszafizetjük a törvényes örökösök részére, miután visszatartottuk a pénztár felé való tartozásokat.

Az 500 lejnél kisebb közösségi alapok az Aláírási címpéldányok jegyzékében feltüntett, végrendeletben foglalt személyek részére kerülnek visszafizetésre, az 500 lejnél nagyobb összegek pedig azon törvényes örökösök részére, akik megjelennek a székhelyen az Örökösi bizonyítvánnyal.


Töltse le a meghatalmazásokhoz szükséges Aláírási címpéldányok lapját.
Töltse le az elhalálozási segély igényléséhez szükséges kérést.

CAR OLT

Az Olt Önsegélyzõ Pénztár központi székhelye

Sepsiszentgyörgy, Nicolae Iorga u., 10/D, iranyítószám 520089, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 318 928 | e-mail: oltcarsepsi@oltcar.ro

Kovásznai kirendeltség

Kovászna város, Egyesülés utca 15. szám, 9-es tömbház, irányítószám: 525200, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 341 225 | e-mail: covasna@oltcar.ro

Baróti kirendeltség

Barót város, Rózsák utca 9. szám, 1-es tömbház, irányítószám 525100, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 377 863 | e-mail: baraolt@oltcar.ro

Székelyudvarhelyi kirendeltség

Székelyudvarhely város, Kossuth Lajos utca 4. szám, irányítószám: 535600, Hargita megye
Telefon/Fax: 0366 566 877 | e-mail: odorhei@oltcar.ro