Tel: 0267 318 928
Previous Next Play Pause

A befizetett közösségi alap a tagot illeti meg, és kölcsöngaranciát képezhet.


A közösségi alap az Önsegélyző Pénztár elsődleges alapforrása.


A közösségi alap a tag személyes számláját képezi, ezen őrzi megtakarításait.

A tagnak csak abban az esetben áll jogában igénybe venni az Önsegélyző Pénztár szolgáltatásait, ha befizette a 50 lej minimális összeget a közösségi alapba.

A közösségi alapok kamathordozók. A kamat szintjét a Vezetőtanács állapítja meg a pénzügyi piac mozgása és az Olt Önsegélyző Pénztár pénzügyi helyzete függvényében.

A közösségi alap kamatát havonta számoljuk, és a hónap utolsó napján utaljuk át a közösségi alaphoz.

A tagok havi tagsági díját a közösségi alapból tartjuk vissza.

A közösségi alap kamata a Pénzügyi Törvénykönyv szerint adómentes (65. cikkely 2. bekezdése c^1 pontja):

“ 65. CIKKELY. A befektetésekből származó jövedelmek meghatározása
…
Módszertani előírások
(2) Nem esnek adózás alá a következő, kamatokból származó jövedelmek:
…
c^1) az önsegélyző pénztárak tagjait megillető jövedelmek a birtokolt közösségi alap függvényében.”

A megtakarítás előnyei:
 • felkészült a váratlan eseményekre
 • megvalósítja álmait egy saját lakással, feledhetetlen vakációt tölt el vagy álomesküvőt szervez
 • felújítja lakását, továbbfejleszti tanulmányait, vagy új autót vásárol
 • biztosítja a hozzátartozók jövőjét
 • megvalósítja terveit egy biztonságos nyugdíjazáshoz
A közösségi alap kamatlábai:
 • 30 000 lej alatti közösségi alap - évi 1,0%-os kamat
 • 30 000 – 60 000 lej közti közösségi alap - évi 2,0%-os kamat
 • 60 000 lej fölötti közösségi alap - évi 3,0%-os kamat

A közösségi alapból visszatartott havi tagsági díj:
 • 30 000 lej alatti közösségi alap - 4 lejes havi tagsági díj
 • 30 000 – 60 000 lej közti közösségi alap - 6 lejes havi tagsági díj
 • 60 000 lej fölötti közösségi alap - 8 lejes havi tagsági díj

Az Olt Önsegélyző Pénztár tagjainak jogukban áll meghatalmazási záradékot beiktatni. Elhalálozás esetében a tulajdonost megillető összes járandóság visszafizetésre kerül az Örökösi bizonyítvánnyal rendelkező, a járandóságot igénylő törvényes örökösök számára, miután visszatartással rendeződtek az Önsegélyző Pénztár irányába való tartozások. Amennyiben a kölcsönözött összegek nem fedezhetőek befizetésekből vagy a kezesek által, a különbözet az örökösöktől kerül visszaszerzésre a jogszabályoknak megfelelően.

Az Önsegélyző Pénztár tagjának elhalálozása esetén a törvényes örökösök 300 lej értékű vissza nem térítendő elhalálozási segélyben részesülhetnek. A segélyből visszatartjuk az elhunyt személy Önsegélyző Pénztár felé való esetleges tartozásait.

Töltse le a meghatalmazásokhoz szükséges Aláírási címpéldányok lapját.
Töltse le a temetkezési segély igényléséhez szükséges kérvényt.

CAR OLT

Az Olt Önsegélyzõ Pénztár központi székhelye

Sepsiszentgyörgy, Nicolae Iorga u., 10/D, iranyítószám 520089, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 318 928 | e-mail: oltcarsepsi@oltcar.ro

Kovásznai kirendeltség

Kovászna város, Egyesülés utca 15. szám, 9-es tömbház, irányítószám: 525200, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 341 225 | e-mail: covasna@oltcar.ro

Baróti kirendeltség

Barót város, Rózsák utca 9. szám, 1-es tömbház, irányítószám 525100, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 377 863 | e-mail: baraolt@oltcar.ro

Székelyudvarhelyi kirendeltség

Székelyudvarhely város, Kossuth Lajos utca 4. szám, irányítószám: 535600, Hargita megye
Telefon/Fax: 0366 566 877 | e-mail: odorhei@oltcar.ro