Tel: 0267 318 928
Previous Next Play Pause

       Az Olt Önsegélyző Pénztár már 1949 óta a tagjai rendelkezésére áll; ma több mint 7700 taggal és több mint 35 millió lej aktivákat számlál, irodákkal rendelkezik Sepsiszentgyörgy municípiumban, Kovászna, Barót és Székelyudvarhely városokban, ahol 20 alkalmazott áll a tagok rendelkezésére.

       Az Olt Önsegélyző Pénztárat 1949-ben hozták létre a mai sepsiszentgyörgyi Olt Textil Rt. alkalmazottai.

       1997-ig az Olt Önsegélyző Pénztár a hagyományos szolgáltatásokat használta, ami a piac szintje alatti kamatlábbal folyósított kölcsönöket jelentette. A kölcsön mértéke a közösségi alap létezésétől függött: a közösségi alap háromszorosát képező kölcsön. Az Önsegélyző Pénztár számára a ’90-es évek hanyatlási időszakot jelentettek, a nagymértékű infláció és jóval az infláció mértéke alatti kamatok a tagok közösségi alapjainak elértéktelenedését, az intézmény tőkéjének csökkenését és ezzel együtt a tagok számának csökkenését eredményezte.

       Következésképpen, 1997-ben az Olt Önsegélyző Pénztár Vezetőtanácsa döntött a szolgáltatások korszerűsítéséről és változatosabbá tételéről, valamint a piac szintjéhez mért kamatok alkalmazásáról. A hagyományos tevékenységet így minőségi, versenyképes és hatékony szolgáltatásokká alakítottuk. Az új hitelrendszer elsősorban a kölcsönigénylő fizetési képességét és ennek pénzügyi viselkedését követi. A közösségi alapokhoz folyósított kamat nagyobb az infláció mértékénél, így megőrzi a valós értékét.

       1998-tól az amerikai kormánytól kapott finanszírozással (USAID – US Agency for International Development) a WOCCU gyakorlatba ültette Romániában a második, 2 millió dollár értékű, Az Önsegélyző Pénztárak teljesítményének megerősítése Románia kis- és középvállalatainak támogatásában kölcsönök folyósítása által nevű projektet. A projekt az ország 26 önsegélyző pénztárát foglalta magában. Az Olt Önsegélyző Pénztár 1999-ben kapcsolódott ehhez a projekthez 4 éves időszakra.

       A projekt keretén belül a WOCCU nem pénzügyi alapokat kínált a pénztárak részére, hanem tanácsadást, képzést, tapasztalatcserét az Amerikai Egyesült Államok, Guatemala vagy más országok hitelintézeteinél, illetve az önsegélyző pénztár imázsának javítási módozatait, illetve számos pénzügyi elemzési eszközhöz való hozzáférést.

       2000-ig az Olt Önsegélyző Pénztár az Olt Textil Kereskedelmi Rt.-n belül működött. 2000-ben megvásárolta az első saját székhelyét a belvárosban, a központi piac mellett levő, nagy forgalommal rendelkező térségben. A székhely elhelyezkedése lehetővé teszi más olyan tagok szervezetbe való bevonzását is, akik nem az Olt Textil Kereskedelmi Rt. alkalmazottai. Az Önsegélyző Pénztár tagjai munkahelyeinek változatossága nagyobb stabilitást biztosít a pénztár részére, ez így nemcsak egyetlen vállalat gazdasági tevékenységétől függenek.

       A szolgáltatások korszerűsítése és az Önsegélyző Pénztár közösség felé irányuló nyitása a tagok számának és az Olt Önsegélyző Pénztár tőkéjének látványos növekedéséhez vezetett. 2000 elején a tagok száma 1160 volt, ez két év alatt megháromszorozódott. Ebben a két évben, 2000 és 2002 között az aktívák összessége a 10-szeresére emelkedett, 154 ezer lejről több mint 1,5 millió lejre.

       A tagok száma és az Olt Önsegélyző Pénztár aktívái megőrizték a növekedési irányt az utóbbi években is, noha mérsékeltebb, de állandó növekedést jegyezve, így a tagok száma 2015-ben elérte a 7734-et, az Olt Önsegélyző Pénztár aktivái pedig 35.913.918 lejt.

 

CAR OLT

Az Olt Önsegélyzõ Pénztár központi székhelye

Sepsiszentgyörgy, Nicolae Iorga u., 10/D, iranyítószám 520089, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 318 928 | e-mail: oltcarsepsi@oltcar.ro

Kovásznai kirendeltség

Kovászna város, Egyesülés utca 15. szám, 9-es tömbház, irányítószám: 525200, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 341 225 | e-mail: covasna@oltcar.ro

Baróti kirendeltség

Barót város, Rózsák utca 9. szám, 1-es tömbház, irányítószám 525100, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 377 863 | e-mail: baraolt@oltcar.ro

Székelyudvarhelyi kirendeltség

Székelyudvarhely város, Kossuth Lajos utca 4. szám, irányítószám: 535600, Hargita megye
Telefon/Fax: 0366 566 877 | e-mail: odorhei@oltcar.ro