Tel: 0267 318 928
Previous Next Play Pause

       Az önsegélyző pénztár (nemzetközi megnevezése: hitelszövetkezet) egy közérdeket szolgáló, nonprofit, a tagok tulajdonában levő egyesület, melynek tevékenysége elsősorban tagjai jólétének megőrzésén és növelésén alapszik.

       Az önsegélyző pénztár megtakarítási és kölcsönzési szolgáltatásokat kínál tagjai részére ezek pénzügyi támogatása és az egymás közti kölcsönös támogatás érdekében.

       Az európai szinten használt meghatározások szerint az Önsegélyző Pénztár típusú egységek a kölcsönös pénzügyi támogatás területéhez sorolhatók, melyek célja a pénzügyi kirekesztettség megelőzése. A pénzügyi kirekesztettség azt az „eljárást jelenti, amely során az emberek nehézségekbe ütköznek a domináns piac azon pénzügyi szolgáltatásai és termékei hozzáférésében és/vagy használatában, amelyek megfelelnek szükségleteiknek, és amelyek lehetővé teszik, hogy normális társadalmi életet folytassanak abban a társadalomban, amelynek részesei” (Réseau Financement Alternatif, 9. old.).

       A nonprofit szervezetként történő létrehozás jogi keretén (2000/26. sz. kormányrendelet) és az Önsegélyző Pénztárak sajátos törvényén (1996/122. sz. törvény) kívül, az önsegélyző pénztárak a nem banki pénzintézetek – NBPI alapszabályzata alapján is működnek, a 2009/93. sz. törvény szerint.

       A Román Nemzeti Bank A nem banki intézményeinek nyilvántartási jegyzéke szerint 2014.11.11-én Romániában 2843 aktív, nem banki pénzintézetként szereplő önsegélyző pénztár létezett.

Az Önsegélyző Pénztár fő célkitűzései:

     - a tagok pénzügyi támogatása gazdasági és társadalmi helyzetük javítása érdekében, valamint a helyi közösségek fejlesztéséhez való hozzájárulás;
     - a tagok bátorítása a közösségi alapjukban való megtakarításuk tekintetében és ezen alapok védelme a veszteségekkel vagy elértéktelenedéssel szemben;
     - ugyanazon feltételek szerinti kölcsönfolyósítás a tagok részére, és ezek visszaszerzésének biztosítása a megkötött szerződések szerint.

Szövetkezeti elvek:

     - Önkéntes és nyitott társulás: nyitott szervezetek azon személyek számára, akik vállalják a tagsági minőséggel járó kötelezettségeket, és képesek használni a felkínált szolgáltatásokat
     - Demokratikus tagi ellenőrzés: a tagok részt vesznek a vezetés és a döntéshozatal folyamatában a demokratikusan megválasztott képviselők által
     - A tagok gazdasági részvétele: a közösségi alapok és a tagok tagsági díjai által
     - Autonómia és függetlenség: a tagok által ellenőrzött autonóm, önfenntartó szervezetek, melyek saját alapokkal dolgoznak
     - Oktatás, képzés és tájékoztatás: a tagok, alkalmazottak és megválasztott képviselők olyan oktatást és képzést kapnak, aminek alapján azok hatékonyan hozzájárulnak a szervezetük fejlesztéséhez. A szervezetek tájékoztatják a nyilvánosságot a szövetkezeti összefogás jellegéről és előnyeiről.
     - Szervezetek közötti együttműködés: helyi, területi, országos és nemzetközi együttműködés révén szolgálják a leghatásosabban tagságukat és erősítik a szövetkezeti mozgalmat.
     - Közösségi törődés: a tagság által kijelölt irányvonal mentén a saját közösségeik folyamatos és tartós fejlődése érdekében munkálkodnak.

Néhány adat az Olt Önsegélyző Pénztárról

Az Olt Önsegélyző Pénztár már 1949-től tagjai rendelkezésére áll. Jelenleg több mint 7000 tagot számol és több mint 32.000.000 lejes aktivákkal rendelkezik. Fő székhelye Sepsiszentgyörgy megyei jogú városban van, kirendeltségeket működtet Kovászna, Barót és Székelyudvarhely városokban. 19 alkalmazott áll a tagság rendelkezésére.

Az Olt Önsegélyző Pénztár 2004-től a Romániai Önsegélyző Pénztárak Szövetségének (FEDCAR, www.fedcar.ro) alapító tagja.

Romániai Önsegélyző Pénztárak Szövetsége – FEDCAR

A FEDCAR az Önsegélyző Pénztárak képviseleti szerve. A FEDCAR 20 Önsegélyző Pénztár jelenleg 62 000 tagot számlál, aktívái több mint 189 millió lejt tesznek ki.

A FEDCAR Romániából az egyedüli szervezet, amely társult a Hitelszövetkezetek Nemzetközi Tanácsához (WOCCU, www.woccu.org).

 

 

CAR OLT

Az Olt Önsegélyzõ Pénztár központi székhelye

Sepsiszentgyörgy, Nicolae Iorga u., 10/D, iranyítószám 520089, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 318 928 | e-mail: oltcarsepsi@oltcar.ro

Kovásznai kirendeltség

Kovászna város, Egyesülés utca 15. szám, 9-es tömbház, irányítószám: 525200, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 341 225 | e-mail: covasna@oltcar.ro

Baróti kirendeltség

Barót város, Rózsák utca 9. szám, 1-es tömbház, irányítószám 525100, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 377 863 | e-mail: baraolt@oltcar.ro

Székelyudvarhelyi kirendeltség

Székelyudvarhely város, Kossuth Lajos utca 4. szám, irányítószám: 535600, Hargita megye
Telefon/Fax: 0366 566 877 | e-mail: odorhei@oltcar.ro