Tel: 0267 318 928
Previous Next Play Pause

Gyakori kérdések

Kattintson az önt érdeklő kérdésre!

Mi az önsegélyző pénztár?

       Az önsegélyző pénztár (nemzetközi megnevezése: hitelszövetkezet) egy közérdeket szolgáló, nonprofit, a tagok tulajdonában levő egyesület, melynek tevékenysége elsősorban tagjai jólétének megőrzésén és növelésén alapszik.

       Az önsegélyző pénztár megtakarítási és kölcsönzési szolgáltatásokat kínál tagjai részére ezek pénzügyi támogatása és az egymás közti kölcsönös támogatás érdekében.

       Az európai szinten használt meghatározások szerint az Önsegélyző Pénztár típusú egységek a kölcsönös pénzügyi támogatás területéhez sorolhatók, melyek célja a pénzügyi kirekesztettség megelőzése. A pénzügyi kirekesztettség azt az „eljárást jelenti, amely során az emberek nehézségekbe ütköznek a domináns piac azon pénzügyi szolgáltatásai és termékei hozzáférésében és/vagy használatában, amelyek megfelelnek szükségleteiknek, és amelyek lehetővé teszik, hogy normális társadalmi életet folytassanak abban a társadalomban, amelynek részesei” (Réseau Financement Alternatif, 9. old.).

       A nonprofit szervezetként történő létrehozás jogi keretén (2000/26. sz. kormányrendelet) és az Önsegélyző Pénztárak sajátos törvényén (1996/122. sz. törvény) kívül, az önsegélyző pénztárak a nem banki pénzintézetek – NBPI alapszabályzata alapján is működnek, a 2009/93. sz. törvény szerint.

       A Román Nemzeti Bank A nem banki intézményeinek nyilvántartási jegyzéke szerint 2014.11.11-én Romániában 2843 aktív, nem banki pénzintézetként szereplő önsegélyző pénztár létezett.

Az Önsegélyző Pénztár fő célkitűzései:

     - a tagok pénzügyi támogatása gazdasági és társadalmi helyzetük javítása érdekében, valamint a helyi közösségek fejlesztéséhez való hozzájárulás;
     - a tagok bátorítása a közösségi alapjukban való megtakarításuk tekintetében és ezen alapok védelme a veszteségekkel vagy elértéktelenedéssel szemben;
     - ugyanazon feltételek szerinti kölcsönfolyósítás a tagok részére, és ezek visszaszerzésének biztosítása a megkötött szerződések szerint.

Szövetkezeti elvek:

     - Önkéntes és nyitott társulás: nyitott szervezetek azon személyek számára, akik vállalják a tagsági minőséggel járó kötelezettségeket, és képesek használni a felkínált szolgáltatásokat
     - Demokratikus tagi ellenőrzés: a tagok részt vesznek a vezetés és a döntéshozatal folyamatában a demokratikusan megválasztott képviselők által
     - A tagok gazdasági részvétele: a közösségi alapok és a tagok tagsági díjai által
     - Autonómia és függetlenség: a tagok által ellenőrzött autonóm, önfenntartó szervezetek, melyek saját alapokkal dolgoznak
     - Oktatás, képzés és tájékoztatás: a tagok, alkalmazottak és megválasztott képviselők olyan oktatást és képzést kapnak, aminek alapján azok hatékonyan hozzájárulnak a szervezetük fejlesztéséhez. A szervezetek tájékoztatják a nyilvánosságot a szövetkezeti összefogás jellegéről és előnyeiről.
     - Szervezetek közötti együttműködés: helyi, területi, országos és nemzetközi együttműködés révén szolgálják a leghatásosabban tagságukat és erősítik a szövetkezeti mozgalmat.
     - Közösségi törődés: a tagság által kijelölt irányvonal mentén a saját közösségeik folyamatos és tartós fejlődése érdekében munkálkodnak.

Néhány adat az Olt Önsegélyző Pénztárról:

     Az Olt Önsegélyző Pénztár már 1949-től tagjai rendelkezésére áll. Jelenleg több mint 7000 tagot számol és több mint 32.000.000 lejes aktivákkal rendelkezik. Fő székhelye Sepsiszentgyörgy megyei jogú városban van, kirendeltségeket működtet Kovászna, Barót és Székelyudvarhely városokban. 19 alkalmazott áll a tagság rendelkezésére.

     Az Olt Önsegélyző Pénztár 2004-től a Romániai Önsegélyző Pénztárak Szövetségének (FEDCAR, www.fedcar.ro) alapító tagja.

Romániai Önsegélyző Pénztárak Szövetsége – FEDCAR

     A FEDCAR az Önsegélyző Pénztárak képviseleti szerve. A FEDCAR 20 Önsegélyző Pénztár jelenleg 62 000 tagot számlál, aktívái több mint 189 millió lejt tesznek ki.

     A FEDCAR Romániából az egyedüli szervezet, amely társult a Hitelszövetkezetek Nemzetközi Tanácsához (WOCCU, www.woccu.org).

 

Mikor van szüksége az Olt Önsegélyző Pénztár szolgáltatásaira?

     - Amikor sürgős kölcsönre van szüksége.
     - Amikor szeretné kifizetni gyermeke beiskolázási díjait.
     - Amikor számítógépet vagy bármilyen más eszközt kíván vásárolni.
     - Amikor szeretné felújítani lakását.
     - Amikor előreláthatatlan helyzetek lépnek fel, melyekre nincs felkészülve, és amelyeket egy kölcsönnel meg tud oldani.
     - Amikor szeretné kiegyenlíteni költségvetését.
     - Amikor lakást vagy autót szeretne vásárolni, vagy szeretne eltölteni egy feledhetetlen vakációt.
     - Amikor kölcsönt szeretne felvenni versenyképes kamatokkal, egyszerű nyomtatványokkal és szeretne gyorsaságban, barátságos és megbízható kiszolgálásban részesülni.
     - Amikor bármilyen kis összeggel rendelkezik, melyek Önnek jelentős összegeket jelentenek, és melyeket szeretne hatékonyan és biztonságosan megtakarítani.
     - Ha szeretne megtakarítani annak érdekében, hogy felkészült legyen a nem várt eseményekre.
     - Ha megtakarítással szeretné biztosítani a számára közel állók jövőjét.
     - Ha biztonságban szeretné megvalósítani nyugdíjas terveit

 

Miért válasszam az önsegélyző pénztárat?

       Az önsegélyző pénztár minden tagnak egyenlő lehetőségeket ajánl életminősége javításában. A vonzó kamatok és az alacsony költségek lehetőséget teremtenek arra, hogy többet nyerjen a megtakarításai kamatján, és előnyös kamatokat fizessen a kölcsönök esetében.

10 érv, hogy önsegélyző pénztártaggá váljék:

     - A közösségi alap védett az inflációval szemben: évi 1 - 3%-os kamatok havi tőkésítéssel.
     - A közösségi alap kamata adómentes.
     - Kedves és képzett, a tagok szükségleteire figyelő személyzet.
     - A hitelintézés gyors, az űrlapkitöltés egyszerű.
     - A kölcsönök kamata vonzó és nincsenek rejtett költségek.
     - A hitelek korábban is visszafizethetők büntetőkamat nélkül.
     - Ünnepek alkalmával tombolák és vonzó díjak jutalmazzák a tagok hűségét.
     - Létezik egy TINI-alap tombolával a tagok gyerekei számára.
     - Amikor tag vagy, akkor egyben tulajdonos is!
     - Nem jótékonyságból, nem a haszonért, hanem a tagságnak ajánlott szolgáltatásokért!

Kinek szólnak az Olt Önsegélyző Pénztár szolgáltatásai?

       Bármely romániai állandó lakhellyel és munkahellyel rendelkező személy taggá válhat.

Hogyan válhatok taggá?


Az Olt Önsegélyző Pénztár tagjai lehetnek mindazok a személyek, akik állandó romániai lakhellyel és munkahellyel rendelkeznek.

A tagsági minőség az alábbiak nyomán érhető el:

       - a minimum 50 lejes közösségi alap kialakítása
       - a 150 lejes beiratkozási díj kifizetése.

Az Olt Önsegélyző Pénztár tagsághoz szükséges iratok:

       - eredeti személyazonossági igazolvány
       - munkahelyi igazolás
       - a Beiratkozási kérvény típusnyomtatvány kitöltése, amelyben vállalja az Olt Önsegélyző Pénztár alapszabályzatának teljes körű betartását.

 

Hogyan vehetek fel kölcsönt?

     Bármely tag igényelhet kölcsönt, ha befizetett a közösségi alapba minimum 50 lejt, és kifizette a 150 lejes beiratkozási díjat.

     A kérést írott formában kell benyújtani a hitelkérelmi űrlapon. A Hitelkérelem letöltése

A hitel felvételének feltételei:

     - állandó lakhely és munkahely Kovászna, Hargita vagy Brassó megyében;
     - szervezeti tagság, amit a 150 lejes beiratkozási díj kifizetésével, a 50 lejes közösségi alap létrehozásával és a Beiratkozási kérvény kitöltésével lehet megszerezni; a hitel már a beiratkozással egyidejűleg igényelhető;
     - állandó jövedelem – a havi részlet nem haladhatja meg a kérelmező vagy a család nettó jövedelmének 1/3-át;
     - garancia:
                  - kezesek 30 000 lej alatti kisebb hitelek esetében;
                  - közösségi alappal történő garancia: részben vagy teljesen;
     - a kérvényező személye – elemezzük a tag addigi hiteleinek alakulását;
     - nincs hitelkezelési járulék

Kezesek:

     - azon személyek fogadhatóak el kezesként, akiknek nincs hitelük, vagy nem kezeskedtek más hitelekért, illetve van hitelük, vagy kezességet vállaltak más hitelekért, de a részletek nem haladják meg a jövedelmük 50%-át;
     - az új tagok esetében minimum 2 olyan kezes szükséges, akik a kérelmező fizetésével azonos vagy ennél nagyobb fizetéssel rendelkeznek;
     - a régi tag esetében a kezesek száma ezek fizetésétől, a hitel nagyságától és a tag pénzügyi viselkedésétől (volt-e törlesztési késése) függ.

Futamidő

     - kezesekkel garantált hitelek: maximum 7 év (1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 60 vagy 84 hónap);
     - közösségi alappal vagy ingatlannal garantáltak: maximum 25 év;
     - a hitelek törlesztésére korábban is sor kerülhet büntetőkamat fizetése nélkül.

Hitelezés:

       A hitelnyújtás időtartama 20 000 lejig a teljes iratcsomó leadásától számított maximum 2 nap; 20.000 lej fölötti összegeket minden csütörtökön hagyunk jóvá, és a következő napon vehetőek fel.

       Hitelkérelmeket csak azután lehet benyújtani jóváhagyásra, miután minden kért irat megvan.

Szükséges iratok:

     - a hitel kérvényezőjének és a kezesek személyazonossági igazolványa (eredeti és másolat);
     - a hitelkérvényező és a kezesek jövedelemigazolása (Önsegélyző Pénztár típusnyomtatványa), illetve nyugdíjasok esetében az utolsó nyugdíjszelvény (eredeti);
     - a hitelkérvényező és a kezesek munkaügyi nyilvántartási kivonatja (Extras de Revisal);
     - a hitel kérvényezése típusnyomtatványon
                   - A Hitelkérvény letöltése: …
                   - A Jövedelemigazolás letöltése – fizetési kötelezettség – kérvényező
                   - A Jövedelemigazolás letöltése – fizetési kötelezettség – kezes

     - Ingatlangaranciás hitelek esetén szükséges:
                   - az ingatlan adásvételi szerződése
                   - régebbi telekkönyvi kivonat

      - Kisvállalkozók esetében hitelek igényelhetők magánszemélyként a következő iratokkal:
                   - a cég bejegyzési iratai;
                   - a Pénzügyminisztériumnak leadott utolsó mérleg és az utolsó adónyilatkozat;
                   - az utolsó ellenőrző mérleg;
                   - az utolsó 3 havi bevételi-kiadási nyilvántartás (vagy az utolsó 3 havi kasszakönyv);
                   - a cég alapszabálya, ami bizonyítja a hitelkérő részvényesi voltát;
                   - jövedelemigazolás – fizetési kötelezettség – kérvényező és kezesek – az Önsegélyző Pénztár típusnyomtatványán
                   - a hitelkérvényező és a kezesek munkaügyi nyilvántartási kivonatja (Extras de Revisal);
                   - a hitel kérvényezőjének és a kezesek személyazonossági igazolványa (eredeti és másolat);
                   - a hitel kérvényezése típusnyomtatványon.

A hitel költségei

     - évi kamat
     - nincs hitelkezelési járulék

Mennyi a maximális időtartam, amelyre kölcsönöket folyósítanak?

       A kezesekkel garantált kölcsönök legfeljebb 7 éves időszakra kerülnek folyósításra

Mi a közösségi alap?

       A befizetett közösségi alap a tagot illeti meg, és kölcsöngaranciát képezhet.

       A közösségi alap az Önsegélyző Pénztár elsődleges alapforrása.

       A közösségi alap a tag személyes számláját képezi, ezen őrzi megtakarításait.

       A tagnak csak abban az esetben áll jogában igénybe venni az Önsegélyző Pénztár szolgáltatásait, ha befizette a 50 lej minimális összeget a közösségi alapba.

       A közösségi alapok kamathordozók. A kamat szintjét a Vezetőtanács állapítja meg a pénzügyi piac mozgása és az Olt Önsegélyző Pénztár pénzügyi helyzete függvényében.

       A közösségi alap kamatát havonta számoljuk, és a hónap utolsó napján utaljuk át a közösségi alaphoz.

       A tagok havi tagsági díját a közösségi alapból tartjuk vissza.

 

A közösségi alap kamata a Pénzügyi Törvénykönyv szerint adómentes (65. cikkely 2. bekezdése c^1 pontja):

“ 65. CIKKELY. A befektetésekből származó jövedelmek meghatározása
…
Módszertani előírások
(2) Nem esnek adózás alá a következő, kamatokból származó jövedelmek:
…
c^1) az önsegélyző pénztárak tagjait megillető jövedelmek a birtokolt közösségi alap függvényében.”

 

A megtakarítás előnyei:

     - felkészült a váratlan eseményekre
     - megvalósítja álmait egy saját lakással, feledhetetlen vakációt tölt el vagy álomesküvőt szervez
     - felújítja lakását, továbbfejleszti tanulmányait, vagy új autót vásárol
     - biztosítja a hozzátartozók jövőjét
     - megvalósítja terveit egy biztonságos nyugdíjazáshoz


A közösségi alap kamatlábai:

     - 30 000 lej alatti közösségi alap - évi 1,0%-os kamat
     - 30 000 -– 60 000 lej közti közösségi alap - évi 2,0%-os kamat
     - 60 000 lej fölötti közösségi alap - évi 3,0%-os kamat

A közösségi alapból visszatartott havi tagsági díj:

     - 30 000 lej alatti közösségi alap - 4 lejes havi tagsági díj
     - 30 000 -– 60 000 lej közti közösségi alap - 6 lejes havi tagsági díj
     - 60 000 lej fölötti közösségi alap - 8 lejes havi tagsági díj

       Az Olt Önsegélyző Pénztár tagjainak jogukban áll meghatalmazási záradékot beiktatni. Elhalálozás esetében a tulajdonost megillető összes járandóság visszafizetésre kerül az Örökösi bizonyítvánnyal rendelkező, a járandóságot igénylő törvényes örökösök számára, miután visszatartással rendeződtek az Önsegélyző Pénztár irányába való tartozások. Amennyiben a kölcsönözött összegek nem fedezhetőek befizetésekből vagy a kezesek által, a különbözet az örökösöktől kerül visszaszerzésre a jogszabályoknak megfelelően.

       Az Önsegélyző Pénztár tagjának elhalálozása esetén a törvényes örökösök 300 lej értékű vissza nem térítendő elhalálozási segélyben részesülhetnek. A segélyből visszatartjuk az elhunyt személy Önsegélyző Pénztár felé való esetleges tartozásait.

     Töltse le a meghatalmazásokhoz szükséges Aláírási címpéldányok lapját.
     Töltse le az elhalálozási segély igényléséhez szükséges kérvényt.

CAR OLT

Az Olt Önsegélyzõ Pénztár központi székhelye

Sepsiszentgyörgy, Nicolae Iorga u., 10/D, iranyítószám 520089, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 318 928 | e-mail: oltcarsepsi@oltcar.ro

Kovásznai kirendeltség

Kovászna város, Egyesülés utca 15. szám, 9-es tömbház, irányítószám: 525200, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 341 225 | e-mail: covasna@oltcar.ro

Baróti kirendeltség

Barót város, Rózsák utca 9. szám, 1-es tömbház, irányítószám 525100, Kovászna megye
Telefon/Fax: 0267 377 863 | e-mail: baraolt@oltcar.ro

Székelyudvarhelyi kirendeltség

Székelyudvarhely város, Kossuth Lajos utca 4. szám, irányítószám: 535600, Hargita megye
Telefon/Fax: 0366 566 877 | e-mail: odorhei@oltcar.ro